0%


V průběhu posledních měsíců se náš dosavadní život změnil. Nejen v soukromém, ale i v pracovním životě jsme byli nuceni přizpůsobit se nové situaci. Nebyli jsme v kontaktu s našimi zaměstnanci, nemohli jsme se zasmát se s kolegy a dát si přes přestávku kávu. Postupně jsme se však s tím naučili žít a opatrně se nám podařilo přijmout "nový normál".

Nový normál, ve kterém jsme se stali štědřejšími a přátelštějšími. Nový normál, ve kterém se soused stal našim přátelům. Nový normál, v němž skutečně oceňujeme malé věci, které se nám dříve zdály zanedbatelné.

Život se postupně vrací do normálu. Z tohoto důvodu jsme se v Majster Regál rozhodli zaměřit se v novém blogu na tipy pro firmy, které musí čelit následkům vlny pandemie.


1# Čištění a dezinfekce

Při plánování návratu na pracoviště považujeme za důležité přehodnotit, jaké plány čištění, dezinfekce a údržby lze uplatnit na prostory na inaktivaci koronavirusu. Z vědeckých studií víme, že tento virus může přežít na površích, jako jsou kov nebo plast nejméně 2 nebo 3 dny. Je však třeba poznamenat, že může být velmi účinně deaktivován řádnou dezinfekcí.

kovovy-regal-pro-prumysl-pred-uklizenim-blogkovovy-regal-pro-prumysl-po-uklizeni-blog

Pokud jste uživatelem našich kovových regálů, měli byste vědět, že materiály použité pro jejich výrobu, jsou vysoce odolné vůči všem typům čisticích prostředků, ať už mají pozinkovaný nebo lakovaný povrch. Níže najdete odkaz na jeden z našich blogů se vším, co potřebujete vědět o dezinfekci regálů:

https://www.majster-regal.cz/blog/koronavir-a-regaly-ktere-se-dezinfekci-neznici


2# Větrání a rouška

Dodržování správné cirkulace vzduchu ve společných prostorách je jedním z klíčů k zabránění Covid-19. Jak víte, pravděpodobnost infekce se zvyšuje, pokud jste v delší době v uzavřené místnosti. Proto je dostatečné větrání těchto prostor rozhodující pro umožnění cirkulace vzduchu namísto použití klimatizačních zařízení.

Používání ochranného rouška je samozřejmě povinné a účinné opatření k zabránění infekcím v pracovním prostředí. Toto se musí bezpodmínečně dodržovat, protože někdo, kdo je pozitivní, může být asymptomatický a může si myslet, že neohrožuje své kolegy.

3# Sociální vzdálenost

Stejně jako používání ochranného rouška je v novém normálu nezbytné zachovat určitou sociální vzdálenost. Z tohoto důvodu by mělo být pracoviště uspořádáno tak, aby mezi lidmi byla minimální vzdálenost 1,5 metru.

Mnoho společností považuje za náročné zajistit dodržování tohoto opatření, protože nemají k dispozici dostatek místa. Právě teď nastal čas na reorganizaci pracovních prostor. Chtěli bychom Vám připomenout, že naše regály, které zabírají méně místa než skříně, poskytují pocit volného prostoru a představují ekonomický způsob přehodnocení organizace Vaší kanceláře nebo dílny. Chtěli bychom zmínit náš rohový regál, pomocí kterého můžete optimálně využít dostupný prostor. Odkaz níže:

https://www.majster-regal.cz/rivet/rohovy-regal.html

4# Hygiena

Základní hygienická pravidla by měla dodržovat všichni zaměstnanci firmy:


- Ruce si často omyjte mýdlem a vodou nebo dezinfekčním gelem. Toto opatření musí být provedeno zejména po styku s předměty, které mohly přijít do kontaktu s velkým počtem lidí.


- Vyvarujte se přímého kontaktu s jinými lidmi. Už žádné podání ruky a líbání při pozdravu.


- Při kýchání nebo kašlání si zakryjte nos nebo ústa ohnutým ramenem nebo kapesníkem. Pak si samozřejmě opět umyjte ruce.


Toto období je náročné pro nás všechny. I když je naše pozornost upřena na ochranu zdraví, neměli bychom zapomínat na firmy a jejich aktuální problémy. Obojí lze realizovat současně. Doufáme, že tyto rady byly pro Vás užitečné.

Zůstaňte doma, pokud máte příznaky Covid-19 nebo jste přišli do kontaktu s infikovanou osobou.