ochrana soukromí

Majster-regál.cz provozuje W.S. Worldwide Shelving GmbH. Zásady ochrany osobních údajů zahrnují pouze informace získané na této webové stránce.

Majster-regál Ochrana

Osobní údaje poskytnuté na webové stránce a online transakce kreditních karet se přenášejí pomocí zabezpečeného serveru. Zavazujeme se nakládat s Vašimi osobními údaji pomocí informační bezpečnosti vysoké kvality. Provádíme patřičné fyzické, elektronické a administrativní kroky, abychom udrželi bezpečnost a přesnost osobních údajů, které sbíráme, včetně omezování počtu osob, které mají fyzický přístup k našim databázovým serverům, jakož i používání elektronických bezpečnostních systémů a ochrany pomocí hesel, které chrání před neoprávněným přístupem.

Naše webová stránka používá na ochranu osobních údajů během přenosu dat šifrovací technologii, jakou je Secure Sockets Layer (SSL). SSL šifruje informace z objednávky, jakými jsou jméno a příjmení, adresa, číslo kreditní karty. Naše Centrum péče o zákazníka a obchody také používají soukromou, zabezpečenou síť. Upozorňujeme, že e-mailová adresa není šifrovaná a nepovažuje se za bezpečný způsob přenosu informací o kreditní kartě ..

Majster-regál Zásady ochrany osobních údajů

Používáme informace získané ze vzájemné komunikace s Vámi a s ostatními zákazníky, jakož i s třetími stranami, abychom dosáhli našeho cíle poskytnout vám výrobky a služby nejvyšší kvality. Jelikož respektujeme Vaše soukromí, zavedli jsme postupy které zajišťují, aby se s Vašimi osobními údaji zacházelo bezpečným, spolehlivým a zodpovědným způsobem. Zveřejnili jsme tyto Zásady ochrany osobních údajů, abychom vysvětlili způsob získávání informací a volby, které máte při způsobu, jakým jsou informace sbírány a používány.

Jelikož neustále rozvíjíme webovou stránku mistr-regál a využíváme pokroky technologie, abychom vylepšili námi nabízené služby, tak je pravděpodobné, že dojde ke změně těchto Zásad ochrany osobních údajů. Z tohoto důvodu budeme rádi, když si Zásady ochrany osobních údajů budete pravidelně číst, abyste porozuměli aktuálním Zásadám ochrany osobních údajů.

Informace, které shromažďujeme

Obecně platí, že si můžete mistr-regál webovou stránku prohlížet bez poskytování osobních údajů. Můžeme však od Vás požadovat osobní údaje při několika příležitostech a místech na webové stránce. V některých případech si můžete zvolit neposkytnout osobní informace, avšak pak nebudete mít přístup ke všem částem webové stránky a jejím všem funkcím, cenám a výběru výrobků.

Můžeme shromažďovat následující informace:

  • · jméno a příjmení
  • · kontaktní informace, včetně e-mailové adresy
  • · demografické informace jako PSČ, preference a zájmy
  • · ostatní informace týkající se zákaznického průzkumu a nabídek

Vyčerpávající seznam cookies naleznete v části Seznam shromažďovaných cookies. Z Vašich nákupů a vzájemné komunikace s námi získáváme informace týkající se konkrétních výrobků nebo služeb, které kupujete nebo používáte. Když navštívíte tuto webovou stránku, náš webový server automaticky shromažďuje informace, jako data protokolů, IP adresu, může shromažďovat obecné informace ohledně Vaší polohy. Můžeme použít automaticky shromážděné informace z několika důvodů, jakými jsou například design stránky, sortiment výrobků, zákaznický servis a speciální nabídky.

Jak používáme informace, které shromažďujeme

Potřebujeme uvedené informace, abychom pochopili Vaše potřeby a poskytli Vám lepší služby, zejména z následujících důvodů:

  • · Vnitřní evidence.
  • · Můžeme použít informace pro zlepšení našich výrobků a služeb.
  • · Můžeme pravidelně zasílat nabídkové e-maily o nových výrobcích, speciální nabídky nebo jiné informace, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat použitím Vámi poskytnuté e-mailové adresy.
  • · Čas od času také můžeme použít informace, abychom Vás informovali za účelem výzkumu trhu. Můžeme Vás kontaktovat e-mailem, telefonicky, faxem nebo poštou. Můžeme použít informace na přizpůsobení webové stránky dle Vašich zájmů.

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich informací. Za účelem zabránění neoprávněného přístupu nebo zveřejnění informací jsme zavedli příslušné fyzické, elektronické a manažerské postupy, abychom ochránili a zajistili informace, které shromažďujeme online.

Ostatní strany, s kterými sdílíme Vaše informace

Poskytovatelé služeb: Můžeme poskytnout informace jiným společnostem, které nám pomáhají přinést Vám výrobky a služby, například můžeme spolupracovat se společností při: (a) řízení databáze zákaznických informací; (b) pomáhání s distribucí e-mailů; (c) pomáhání s přímým marketingem a sběrem dat; (d) poskytování úložiště a analýzy; a (e) poskytování jiných služeb navržených tak, aby nám pomáhali maximalizovat náš obchodní potenciál. Od jiných společností vyžadujeme zachovávat mlčenlivost všech informací, které s nimi sdílíme a používat informace pouze k provedení jejich povinností plynoucích z našich vzájemných dohod.

Jiné společnosti: Můžeme poskytnout informace citlivě zvoleným společnostem, když věříme, že jejich výrobky nebo služby mohou být pro Vás zajímavé.

Obchodní změny: Můžeme přesunout nebo sdílet kopii Vašich osobních údajů v případě, že mistr-regál nebo jedno z jejich vlastnictví, poboček nebo dceřiných společností prochází obchodní změnou, jakou je například fúze, převzetí jinou společností nebo prodej části aktiv. Formou e-mailu nebo zvýrazněného upozornění na naší webové stránce Vás budeme informovat ještě před změnou vlastnictví nebo kontroly nad Vašimi osobními údaji, pokud se Vaše osobní údaje použijí v rozporu s uvedenými Zásadami ochrany osobních údajů. Nicméně uvedené Zásady ochrany osobních údajů žádným způsobem nezasahují do možnosti mistr-regál přesunout celý podnik nebo část svých aktiv na pobočku nebo nezávislou třetí stranu, kdykoliv, bez jakýchkoliv omezení.

Majster-regál si vyhrazuje právo přesunout nebo sdílet kopii osobních údajů shromážděných pomocí svých webových stránek kupujícímu části podniku týkajících se daných informací.

Soulad s legislativou: Můžeme poskytnout přístup k informacím, když jsme o to právně požádány, spolupracovat při policejním vyšetřování nebo při jiných soudních řízeních, chránit před zneužitím nebo neoprávněným použitím naší webové stránky, omezit naši právní odpovědnost a chránit naše práva nebo chránit práva, majetek nebo bezpečnost návštěvníků webové stránky nebo veřejnosti.

Majster-regál spolupracuje s reklamními společnostmi při umísťování reklamy na webových stránkách provozovatele. Tyto reklamní společnosti sbírají anonymní informace o Vašich návštěvách na naší webové stránce. Tyto technologie zahrnují použití cookies třetích stran, které jim pomáhají při vývoji personalizované reklamy tak, aby přímo souvisela s nabídkami, které by mohly být pro Vás zajímavé. Můžete si zvolit ukončení této služby, kterou máme s naším reklamním partnerem. Také můžeme použít Mistr-regál cookies, abychom Vám poskytli podobný rozšířený online marketing, který se zakládá na Vašich zájmech a preferencích. Také si můžete zvolit ukončení poskytování těchto rozšířených online marketingových reklam.

Cookies, webové majáky a Jak je používáme

Cookie je malý soubor, který žádá o souhlas s jeho umístěním na pevný disk počítače. Po odsouhlasení se soubor uloží. Cookie pomáhá při analýze webového provozu nebo Vám dá vědět, když navštívíte konkrétní stránku. Cookie umožňuje webové aplikaci odpovědět na Vás jako na jednotlivce. Webová aplikace může přizpůsobit svůj provoz Vašim potřebám a věcem, které se Vám líbí nebo nelíbí a to shromažďováním a zapamatováním si informací o Vašich preferencích.

Používáme Traffic Log cookies (Cookies Záznam komunikace), abychom identifikovali, které stránky se používají. Pomáhají nám při analýze údajů o provozu webové stránky a pomáhají zlepšit naši webovou stránku, abychom ji přizpůsobili potřebám zákazníka. Tyto informace používáme pouze pro účely statistických analýz a pak se údaje ze systému odstraní.

Celkově nám cookies pomáhají poskytovat lepší webovou stránku tím, že nám umožní monitorovat, které stránky považujete za užitečné a které ne. Cookie nám žádným způsobem neposkytuje přístup k Vašemu počítači nebo k jakýmkoli informacím o Vás, kromě údajů, o které se s námi sami podělíte. Můžete si vybrat zda cookies akceptujete nebo odmítnete. Většina webových prohlížečů automaticky akceptuje cookies a nebo vždy můžete změnit nastavení prohlížeče tak, abyste odmítli cookies. Tím však můžete přijít o plné výhody webové stránky.

"Webový maják" nebo "pixelová značka" nebo "čisté gif" představují typické jedno-pixelové obrázky, používané k přenosu informací z vašeho počítače nebo mobilního zařízení do webové stránky.

Používáme cookies a webové majáky, abychom sledovali to, co máte ve Vašich nákupních košících a zapamatovali si Vás, když se vrátíte na webovou stránku. Používáme je na identifikaci stránek, na které kliknete během návštěvy na naší stránce a na název webové stránky, kterou jste navštívili hned před kliknutím na webovou stránku mistr-regál. Tyto informace používáme ke zlepšení návrhu stránky, sortimentu výrobků, služeb zákazníků a speciálních nabídek. Můžete samozřejmě vypnout cookies a webové majáky ve Vašem počítači a to změnou preferencí nebo voleb v nabídce Vašeho prohlížeče. Je však možné, že některé části naší webové stránky nebudou správně fungovat, pokud cookies vypnete. Také můžeme používat webové majáky nebo jiné technologie, které pomáhají při sledování zda naše komunikace Vás zasáhla, abychom měřili její efektivitu nebo na sbírání některých ne-osobních údajů o Vašem počítači, zařízení nebo prohlížeči, abychom mohli používat lepší řešení pro budoucí komunikace s vámi.

S třetími stranami můžeme uzavřít smlouvy o možnosti používat cookies a webové majáky a sbírat informace našim jménem nebo poskytovat služby, jakými jsou zpracování kreditních karet, přeprava, reklamní služby nebo datový management. Nazýváme je našimi partnery v oblasti služeb zákazníkům. Tyto třetí strany mají smluvně zakázáno sdílet informace s jinými stranami než s námi, nebo jinými partnery v oblasti služeb zákazníkům.

Seznam shromažďovaných Cookies

Následující tabulka zobrazuje seznam cookies, které sbíráme a informace, které ukládají..

Název COOKIEPopis COOKIE
CART Spojení s Vaším nákupním košíkem.
CATEGORY_INFO Umožňuje stránkám jejich rychlejší zobrazení.
COMPARE Položky, které máte v seznamu Srovnání výrobků.
CUSTOMER Zašifrovaná verze Vašeho zákaznického ID.
CUSTOMER_AUTH Indikátor, zda jste přihlášeni v obchodě.
CUSTOMER_INFO Šifrovaná verze zákaznické skupiny, ke které patříte.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Ukládá Vaše ID zákaznického segmentu.
EXTERNAL_NO_CACHE Značka zobrazující, zda je caching zapnuté nebo vypnuté.
FRONTEND Vaše ID relace na serveru.
GUEST-VIEW Umožňuje hostům editovat jejich objednávky.
LAST_CATEGORY Poslední kategorie, kterou jste navštívili.
LAST_PRODUCT Poslední výrobek, na který jste se dívali.
NEWMESSAGE Ukazuje, zda byla přijata nová zpráva.
NO_CACHE Zobrazuje, zda je umožněno používat cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Internetový odkaz na informaci o Vašem nákupním košíku a zobrazení historie, pokud jste o to požádali stránku.
RECENTLYCOMPARED Položky, které jste nedávno porovnávali.
STF Informace o výrobcích, které jste e-mailem poslali kamarádovi.
STORE Zobrazení obchodu nebo jazyka, který jste si zvolili.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Ukazuje, zda zákazník povolil cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS Výrobky, na které jste se nedávno dívali.
WISHLIST Šifrovaný seznam výrobků přidaných k Vašemu seznamu přání.
WISHLIST_CNT Počet položek ve Vašem seznamu přání.

Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

On-line registrace účtu

Nakupování bude rychlejší a snadnější, pokud se na webové stránce mistr-regál zaregistrujete. Jako registrovaný zákazník zadáte adresu pro doručení a fakturační údaje pouze jednou. Údaje budou na stránce bezpečně uloženy pro budoucí použití. Použitím jména a hesla, které si sami vyberete, máte možnost se přihlásit k účtu kdykoli a odstranit nebo změnit informace. Pokud používáte veřejný počítač, doporučujeme, abyste se po ukončení nákupu odhlásili. Vaše informace jsou u nás uloženy, ale nebudou přístupné nikomu jinému, kdo daný počítač bude používat.

E-maily

Budeme Vám zasílat propagační e-maily, pouze pokud jste nás o jejich zasílání požádali. Pokud je nechcete mít zasílané z mistr-regál nebo jeho poboček, klikněte na odkaz "Odhlásit" v dolní části kteréhokoli e-mailu, který jsme Vám poslali. Prosíme o tři pracovní dny ode dne Vašeho požadavku na dokončení odhlášení, neboť některé naše propagační aktivity již mohly být zpracovány před zadáním Vašeho požadavku.

Souhlas

Používáním naší stránky souhlasíte se zásadami uvedenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Otázky pro majster-regál?

Kontaktujte nás