0%

Jak jsme zmínili v předchozím článku, klíčovým prvkem efektivního managementu skladů je vědět, jak správně řídit a optimalizovat prostor a také navrhnout samotný sklad za pomoci nářadí a zařízení vhodných pro daný podnik a typ obchodu, abychom zachytili jeho celkovou podstatu. Dobrý design skladů je základní a podstatný faktor, který ovlivňuje rychlost přípravy objednávek a napomáhá nám správně organizovat naše zásoby produktů a komponentů.

Pokud se snažíme správně navrhnout náš sklad, musíme brát v úvahu dva důležité faktory: zaprvé návrh a jeho instalace a po druhé efektivní rozložení objektů nebo zařízení po půdorysu našeho skladu. V tomto případě je rozložení vnitřního prostoru skladu komplexním procesem, který se musí přizpůsobit existujícímu fyzickému prostoru a budoucím potřebám rozšiřujícího se skladu. Rozhodnutí týkající se správného managementu skladů a obecného rozložení by proto měly být zpracovávány na základě různých vytyčených cílů. Chcete vědět, které to jsou?

blog-majster-regal


CÍLE, KTERÉ CHCEME DOSÁHNOUT PRO LEPŠÍ OPTIMALIZACI

Pro dosažení efektivního interního managementu skladu je třeba splnit následující požadavky:

• Využívejte prostor efektivně. Ten nejlepší způsob jak toho dosáhnout je rozložení a uspořádání skladů za pomoci kovových regálů, které nám poskytují vše, co sklad potřebuje. Usnadňují přístupnost všeho potřebného materiálu v co nejkratším čase a vše má své místo.

• Podporujte flexibilitu pro umístění materiálu.

• Snažte se dosáhnout maximální rotaci vašeho zboží.

• Snažte se usnadnit kontrolu skladování.

Pokud se nám podaří následovat určené cíle, budeme moci zkrátit čas práce, vyhnout se přetížení, usnadnit údržbu, zvýšit rychlost a volnost pohybu ve skladu. Tímto způsobem je optimalizace skladu a vysoká efektivita zaručena. Obecně platí, že rozložení v interiéru skladu závisí na přístupových dveří, či bráně. Také musíme brát v úvahu způsoby manipulace a vlastnosti zboží, protože podle těchto podmínek se vymezuje potřebný prostor ve skladu.

VNITŘNÍ ROZDĚLENÍ SKLADU

Obecně, všechny typy skladů mají svůj prostor rozdělen do pěti hlavních částí kvůli efektivitě řízení prostoru:

• Recepce (recepce zboží): Je to prostor, kde probíhá kontrola kvality, klasifikace materiálu a zařazení produktů s určením na konkrétní místo na skladě.

• Skladový prostor: Tento prostor je zaměřen na rotaci uložení produktů, samotné pozice a uskladnění produktů, vybírání a zakládání produktů. V tomto prostoru se provádí i samotné zásobování a doplňování zboží.

• Prostor na přípravu objednávek.

• Expedice: Prostor, kde se často provádí balení produktů připravených na vývoz.

• Doplňkové a pomocné oblasti: V této části skladu se nacházejí různé reklamace, dlouho nepoužívaný, zastaralý nebo poškozený materiál, případně balicí linky apod. V mnoha případech se zde nachází oddělení nabízející zákaznický servis.

OSTATNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ SKLADŮ

Jak jsme mohli vidět pár řádků výše, návrh a rozčlenění skladu jsou výraznými faktory každého obchodu, fabriky, nebo firmy. Ale přesto je mnoho jiných prvků, které mají přímý dopad na správné fungování skladu.

• Inventura všech položek. V každé firmě je třeba vytvořit přesný, detailní seznam každého produktu a položky, jeho počtu a přesného umístění tzv. inventuru. Je velmi důležité rozdělit položky do různých kategorií, podle rozměru, frekvence pohybu, využití, zákazníka, abychom měli mnohem lepší přehled v celém skladu. Pokud máte sklad přeplněný a jednoho produktu máte mnohem více než jiného, nejlepším krokem je nabídnout slevu a prohlásit výprodej. Je nutné ho prodat a nahradit jinými novými položkami.

• Třídění zboží. Jak jsme již zmínili, je třeba zboží třídit a zařazovat do kategorií a podle toho uskladňovat na konkrétní pozice ve Vašem skladu za pomoci kovových regálů, které jsou pro tento účel nejvhodnějším řešením. Zboží bychom měli rozdělovat i podle toho, v jakém stavu se momentálně nachází, jestli je to vstupní materiál, rozpracovaný produkt, finální produkt, doplňkový produkt, nakupovaný produkt, nebo různé jiné položky na operativu a položky běžného denního používání.

• Používejte systém kódů a artiklů. Tímto způsobem identifikujete produkty podle vlastností za pomoci jednoduchých kódů. Nejpoužívanějším je abecední kódovací systém, číselný systém, nebo kombinovaný. Tímto způsobem můžete položky jednoduše digitalizovat do různých interaktivních firemních systémů.

Pokud využije naše poznatky ve Vašem skladu, nebo obchodě, můžete velmi rychle dosáhnout vysokou efektivitu skladování a procesy se pohnou lepším směrem.

Podívejte se také na naši nabídku šroubových a bezšroubových regálů, které perfektně splní všechny Vaše požadavky pro regál do obchodu a pro umístění opravdu těžkých výrobků pro Vás máme regály PROFESSIONAL.

Comment icon Comment