0%

Jak_spravne_ukladat_bremena_do_kovovych_regalu

Zamysleli jste se někdy nad tím, jak důležitý je pro vaše pohodlí a náladu v práci pořádek? Je to zvláštní, ale organizace, čistota a svěžest mohou změnit k lepšímu nejen interiér domu nebo skladu, ale i vaše vlastní vnímání, zlepšit efektivitu práce, její bezpečnost a možná i vztahy s blízkými či kolegy.

Ano, správná organizace a pořádek má v našich životech smysl! Realita je ale často zcela jiná. Rychlé tempo života, práce a stres nás obklopují ze všech stran, a to i přesto, že se potřebujeme k provádění důležitých úkolů neustále soustředit. Zbavit se rušivých vlivů a usnadnit si všechny důležité věci v práci přitom můžete velmi jednoduše a rychle, pomocí pořádku. Jak?!

Potřebujete k tomu dvě věci, dobrý systém a naše pevné kovové regály.

Jak skladovat nebezpečný materiál?

K uspokojení našich potřeb nákupem důležitých věcí v obchodě, je důležité, aby měla každá firma po ruce dostatečně velký sklad a v něm správně a bezpečně uloženy výrobky a materiály. Čím je organizace těchto prostor efektivnější, tím vyšších zisků a cílů dosáhnete.

Jak ale správně skladovat zboží, materiály a látky, které jsou nebezpečné?

V první řadě musíte zajistit, aby se chemikálie a nebezpečné látky skladovaly a bylo s nimi manipulováno tak, aby se minimalizovalo jejich riziko poškození a omezila expozice lidí vůči nim. 

Co přesně to znamená? Jde o dodržení několika zásad:

 1. Skladování minimálního potřebného množství nebezpečných látek na jednom místě;
 2. Samostatné skladování nekompatibilních látek;
 3. Podniknutí kroků k zabránění úniku nebezpečných látek;
 4. Zajištění zaškolení personálu v oblasti postupu v případě správného skladování nebezpečných látek nebo břemen;
 5. Dodržování příslušných bezpečnostních opatření.

Pokud skladujete chemikálie či jiné nebezpečné látky, které by mohly způsobit požár nebo výbuch, musíte se ujistit, že hořlavé látky správně skladovány ve vhodných nádobách a ne v blízkosti zdrojů vznícení, například ohřívačů.

Měli byste také:

 • skladovat kapaliny nad zemí tam, kde je nepravděpodobné, že by se poškodily, např. mimo dopravních tras;
 • zabránit neúměrnému zatížení a přeplnění nádob a regálů;
 • dohlížet na dodávky;
 • používat odolné a pevné skladovací systémy.

Skladovací systém je základ, ale musíte také vědět, jak a kam konkrétní věci uložit, aby bylo jejich uložení bezpečné a využití efektivní.

Co s těžkými břemeny?

Sklady jsou speciálně vybavené prostory, budovy, stavby, jakož i různá zařízení, jejichž hlavním úkolem je přijímat a umisťovat příchozí zboží a skladovat jej po určité období. Uvnitř skladů je zboží roztříděno a pak odesláno na místo určení.

Sklady jsou proto dnes jednou z nejdůležitějších a nejpotřebnějších etap v oblasti logistiky. Díky nim a použitému typu skladovací konstrukce určené do skladu se výrazně zvyšuje efektivita a kvalita práce související s vykládkou a nakládkou.

Rozhodující slovo má však i typ materiálu. Velmi často jde o těžká břemena, při jejichž uskladnění se také musí dodržovat určitá pravidla. Která to jsou?

Dbejte hlavně na čistotu

Jakékoliv nečistoty nebo prach koneckonců ovlivňují nejen vzhled výrobku, ale jsou také příčinou porušení bezpečnosti. Proto je třeba prostor čistit co nejčastěji. K tomu se používají čisticí stroje nebo jsou najímáni speciální zaměstnanci.

Případně si můžete práci usnadnit výběrem správného skladovacího systému složeného z kovových regálů, jejichž povrchová úprava je odolná nejen vůči prachu a nečistotám či zmiňovaným chemikáliím, ale i vodě a vlhkosti.

Zboží byste nikdy neměli skladovat přímo na podlaze

To často vede k poškození nákladu a porušení norem. Sortiment musí být skladován minimálně na paletách, což také výrazně urychluje jeho zpracování a skladování. Ještě lépe ale vydrží ve zmíněných profesionálních regálech.

I takové uložení musí mít však svůj systém. Těžká břemena patří do spodních polic s vysokou nosností, přičemž je třeba dbát i na rovnoměrné rozložení břemen. Nosnost regálů do dílny nebo skladu je však vysoká, v některých případech zvládnou až 1000 kg na polici. Vše samozřejmě závisí na modelu, který si s pomocí konfigurátoru na regály vyberete. Možností je ale mnoho.

Méně potřebné a lehčí věci dávejte do vrchních polic, díky čemuž vám při jejich potřebě nehrozí riziko zranění.

Ochráníte své i zdraví a bezpečnost zaměstnanců

Hlavním a nejdůležitějším důvodem bezpečnosti je stále člověk, kterým má, i přes rozvoji automatizace a moderních technologií, obrovskou hodnotu.

Ani výše příjmu, ziskovost společnosti, či hodnota vyrobených výrobků nemohou sloužit k tomu, aby lidé zapomněli na bezpečnostní pravidla.

Pomocí správně organizované bezpečné práce a využití šroubových regálů se zvyšuje disciplína, produktivita a snižuje počet nehod. Rovněž se v pracovním procesu vyskytuje méně poruch zařízení a jiné neobvyklé situace. Proto můžeme říci, že pokud je práce ve společnosti organizovaná kompetentně, vše funguje tak, jak má.

Také správný přístup ke skladování pomocí profesionálních regálů od Majster Regálvám pomůže zajistit splnění vašich zákonných povinností, chránit zdraví a bezpečnost osob ovlivněných vašim podnikáním, ale také vám pomůže snížit znečištění, zbytečné plýtvání a další náklady.

Professional bezšroubové kovové regály

Professional regály

Jak minimalizovat rizika skladování zboží

Správné rozložení a použití vhodného policového systému od Majster Regál je základ úspěchu. Měli byste však posoudit také rizika, která představuje skladování zboží a materiálů, určit pravděpodobnost jejich výskytu a podniknout kroky k jejich minimalizaci.

Riziko skladování zboží můžete snížit například i následovně:

 • značením všech výstupních tras a udržováním jejich volnosti;
 • organizováním skladovacích prostor a umožněním bezpečného pohybu osob a vozidel - například vysokozdvižných vozíků;
 • skladováním hořlavých látek daleko od jakýchkoli zdrojů tepla a vznícení, jako jsou ohřívače;
 • instalací nárazových zábran v ohrožených oblastech;
 • kontrolou, zda jsou regály bezpečné a vhodné pro materiály, které obsahují;
 • poskytováním jakýchkoliv osobních ochranných pracovních prostředků;
 • oddělením materiálů, které by se mohly navzájem kontaminovat nebo být nebezpečné, pokud se skladují blízko sebe.

Abyste tedy uspěli, připravte si plán, vše promyslete a zvažte nejen výběr vhodných regálů, ale i správné rozložení břemen a předmětů ve skladu, dílně nebo obchodě.

Pořádek a organizace ovlivňuje nejen naše zdraví, ale i styl práce a její efektivitu. Tak na to nezapomínejte a vše dejte do pořádku a na své místo s našimi univerzálními regály. Je to jednoduché, pohodlné a rychlé.


Pokud ještě stále hledáte ten správný regál pro vás, neváhejte přejít přímo na kategorie regálů do dětského pokoje, na hračky, nebo také regály na pneumatiky či dokonce i regály vhodné do koupelny a do spíže. Pro malé a střední firmy také máme regály určené do obchodu či skladu.