Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady společnosti W.S. Worldwide Shelving GmbH, se sídlem Oppolzergasse 6, Vídeň, 1010, Rakouská republika, e-mail: [email protected], telefon: 800 770 550 o shromažďování, používání a zveřejňování Vašich informací, které shromažďujeme při používání našich webových stránek (www.majster-regal.cz), dále jen “Služba”. Přístupem ke Službě nebo jejím používáním souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním Vašich údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke Službě ani ji nepoužívejte.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění a revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve Službě. Revidované Zásady budou účinné 180 dní od zveřejnění revidovaných Zásad ve Službě a Váš další přístup ke Službě nebo její používání po uplynutí této doby bude představovat Váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali.

Informace, které shromažďujeme:

Budeme o Vás shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje.:

 • Jméno
 • E-mail
 • Telefon
 • Fakturační adresa
 • Doručovací adresa
 • Informace o platbě

Jak shromažďujeme Vaše informace:

Informace o vás shromažďujeme/přijímáme následujícím způsobem:

 • Když uživatel vyplní registrační formulář nebo jinak odešle osobní údaje.
 • Interakce s webovými stránkami
 • Z veřejných zdrojů

Jak používáme Vaše informace:

Informace, které o vás shromáždíme, použijeme k následujícím účelům.:

 • Marketing/propagace
 • Vytvoření uživatelského účtu
 • Reference
 • Shromažďování zpětné vazby od zákazníků
 • Zpracování platby
 • Podpora
 • Cílená reklama
 • Správa objednávek zákazníků
 • Ochrana stránek
 • Řešení sporů
 • Správa uživatelského účtu

Pokud budeme chtít Vaše údaje použít k jakémukoli jinému účelu, požádáme Vás o souhlas a Vaše údaje použijeme pouze po obdržení vašeho souhlasu, a to pouze k účelu (účelům), ke kterému souhlas udělíte, pokud nám zákon neukládá jinak.

Jak sdílíme Vaše informace:

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné třetí straně bez Vašeho souhlasu, s výjimkou omezených případů popsaných níže.:

 • Reklamní služby
 • Marketingové agentury
 • Právnické osoby
 • Analytika
 • Služby vymáhání plateb
 • Sběr a zpracování dat

Požadujeme, aby tyto třetí strany používaly osobní údaje, které jim předáváme, pouze k účelu, pro který byly předány, a aby je neuchovávaly déle, než je nutné pro splnění uvedeného účelu.

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit také pro následující účely: (1) abychom vyhověli platným zákonům, nařízením, soudním příkazům nebo jiným právním postupům; (2) k vymáhání Vašich smluv s námi, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů; nebo (3) reagovat na tvrzení, že Vaše používání Služby porušuje jakákoli práva třetích stran. Pokud je služba nebo naše společnost sloučena nebo získána jinou společností, Vaše údaje budou jedním z aktiv, která budou převedena na nového vlastníka.

Uchovávání Vašich informací:

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 90 dnů až 2 let po ukončení účtu uživatele nebo tak dlouho, dokud je budeme potřebovat k naplnění účelů, pro které byly shromážděny, jak je podrobně popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Některé informace můžeme potřebovat uchovávat po delší dobu, například pro účely vedení záznamů/podávání zpráv v souladu s platnými zákony nebo z jiných oprávněných důvodů, jako je vymáhání zákonných práv, prevence podvodů atd. Zbytkové anonymní informace a souhrnné informace, z nichž Vás žádná neidentifikuje (přímo ani nepřímo), mohou být uchovávány po neomezenou dobu.

 

Vaše práva

V závislosti na platných právních předpisech můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz, případně právo získat kopii svých osobních údajů, právo omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování Vašich údajů, právo požádat nás o sdílení (přenos) Vašich osobních údajů jinému subjektu, právo odvolat souhlas se zpracováním Vašich údajů, který jste nám poskytli, právo podat stížnost u zákonného orgánu a další práva, která mohou být podle platných právních předpisů relevantní. Chcete-li tato práva uplatnit, můžete nám napsat na adresu [email protected]. Na Vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.

Přímou marketingovou komunikaci nebo profilování, které provádíme pro marketingové účely, můžete odmítnout na adrese [email protected].

Upozorňujeme, že pokud nám neumožníte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, je možné, že nebudete mít přístup ke službám, pro které byly Vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci využívat.

 

Cookie soubory atd.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak je používáme, a o Vašich možnostech v souvislosti s těmito technologiemi sledování, přečtěte si naše Zásady používání cookie souborů.

 

Zabezpečení

Bezpečnost Vašich údajů je pro nás důležitá a používáme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně Vašich údajů, které máme pod kontrolou. Vzhledem k rizikům, která jsou s tím spojena, však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost, a proto nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte, a činíte tak na vlastní nebezpečí.

 

Stížnosti/Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich údajů, které jsou u nás k dispozici, můžete napsat našemu pracovníkovi pro stížnosti na W.S. Worldwide Shelving GmbH, Oppolzergasse 6, 1010 Wien, e-mail: [email protected]. Vaše obavy budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.

Zásady ochrany osobních údajů byly vygenerovány službou CookieYes.

 


Zásady používání cookie souborů

Co jsou to cookie soubory?

Tyto zásady používání cookie souborů vysvětlují, co jsou to cookie soubory a jak je používáme, jaké typy cookie souborů používáme, tj. jaké informace pomocí cookie souborů shromažďujeme a jak je používáme, a jak spravovat nastavení cookie souborů.

Cookie soubory jsou malé textové soubory, které slouží k ukládání malých kousků informací. Ukládají se do Vašeho zařízení při načtení webové stránky v prohlížeči. Tyto cookie soubory nám pomáhají zajistit správné fungování webových stránek, zvýšit jejich bezpečnost, poskytnout lepší uživatelský komfort a pochopit, jak webové stránky fungují, a analyzovat, co funguje a kde je třeba něco vylepšit.

Jak používáme cookie soubory?

Stejně jako většina online služeb i naše webové stránky používají cookie soubory vlastní a třetích stran k několika účelům. Cookie soubory vlastní jsou většinou nezbytné pro správné fungování webových stránek a neshromažďují žádné Vaše osobní údaje.

Cookie soubory třetích stran používané na našich webových stránkách slouží především k pochopení toho, jak webové stránky fungují, jak s nimi komunikujete, k zajištění bezpečnosti našich služeb, k poskytování reklam, které jsou pro vás relevantní, a celkově Vám poskytují lepší a kvalitnější uživatelský zážitek a pomáhají urychlit Vaše budoucí interakce s našimi webovými stránkami.

Typy cookie souborů, které používáme

Předvolby cookie souborů můžete kdykoli změnit kliknutím na tlačítko výše. To Vám umožní znovu navštívit cookie lištu s jednotlivými souhlasy a změnit své preference nebo souhlas rovnou odvolat.

Kromě toho různé prohlížeče nabízejí různé metody blokování a mazání cookie souborů používaných webovými stránkami. Můžete změnit nastavení prohlížeče a cookie soubory blokovat/vymazat. Níže jsou uvedeny odkazy na dokumenty z podpory o tom, jak upravovat a odstraňovat cookie soubory z hlavních webových prohlížečů.

Pokud používáte jiný webový prohlížeč, navštivte oficiální dokumenty z podpory Vašeho prohlížeče.

Zásady používání cookie souborů vygenerované službou CookieYes – generátor zásad používání cookie souborů.

 

 

Datum poslední aktualizace: 22. září 2022
Datum účinnosti: 22. září 2022

To Top
ADAPTIVNÍ DESIGN
Víceúčelové regálové systémy
INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ
Odborný přístup k vašim projektům
RYCHLÉ DODÁNÍ
Doprava zdarma při nákupu
nad 4500 Kč bez DPH
SLEVY A VĚRNOSTNÍ PROGRAM
Sleva až 30%
BEZPEČNÝ NÁKUP
Jednoduché a spolehlivé
platební metody
VYROBENO V EVROPĚ
Záruka na kovové regály 5 let