0%

Být podnikatelem není vždy jednoduché. Velmi často se stává, že člověk, který se dal na podnikání, začne svůj obchod, tzv. byznys svých snů, s vidinou jistoty a velkého úspěchu. Po mnoha měsících přemýšlení a plánování konkrétního způsobu podnikání, typu a řady produktů, které budeme nabízet veřejnosti, po detailní analýze trhu, po analýze potencionálních zákazníků a cílových skupin, po zavedení naší vlastní značky na trh a estetické úpravy našeho obchodu podle našich představ, přichází čas na otevření našeho obchodu pro veřejnost.

blog-majster-regal

V životě to tak chodí, že ne vždy je naše snaha odměněna předpokládanou a očekávanou výškou prodeje a ptáme se, co se stalo, kde nastala chyba a co můžeme udělat, abychom dosáhli lepší a efektivnější výsledky. Co je ta správná strategie efektivity a produktivity prodeje?

Většinou, když se rozhodneme nakupovat různá zařízení, setkáme se s odlišnými faktory, které nás motivují utrácet více nebo méně peněz, nebo nás podněcují soustředit se více na jeden výrobek, jako na jiný. Je pravda, že v prvním okamžiku při vstupu do obchodů si všimneme a mnoho krát i hned zakoupíme předměty, které v nás probudí zájem z pohledu estetiky a dobrého umístění v samotné prodejně. Toto chování zákazníka není vůbec náhoda, ale výsledek dobře zpracované obchodní a marketingové strategie, která v sobě zahrnuje psychologické a emocionální aspekty každého zákazníka a má velký podíl na konečném rozhodnutí nákupu.

Některé z aspektů, které nás nejvíce ovlivňují při nákupu, souvisejí se způsobem distribuce a umísťování materiálu do obchodu. Ukázalo se, že dobrá optimalizace prostoru pozitivně ovlivňuje nákup spotřebitelů.

Pokud vezmeme v úvahu všechny tyto aspekty, máme pro Vás několik základních tipů na lepší využití prostoru ve Vašem obchodě s cílem ovlivnit nákupní chování zákazníka a získat více prodeje:

1. Uspořádání regálů podle úrovní.

Pořádek je základ a nemůže být vytvořen náhodně. Pokud mluvíme o méně rozměrných předmětech na prodej, kovové regály jsou vynikajícím prostředkem pro ukládání zboží a využití prostoru. Zlaté pravidlo optimalizace a distribuce zboží já založené na rozdělení regálů do tří úrovní:

• První úroveň.

První police = podlaha. Právě zde se ukládá zboží, který se prodává nejméně. Musíme myslet i na celkovou cenu zboží, a zda je to pro nás výnosné. V tomto případě také nutíme zákazníka se sehnout a vzít si zboží, což není zrovna nejlepší způsob prodeje těch nejlepších produktů. Toto místo je vhodné pouze pro dočasný zboží.

• Druhá úroveň.

Police jsou uloženy ve výšce našich rukou. Zde můžeme ukládat standardní zboží běžného použití.

• Třetí úroveň.

Nejvyšší úroveň ve výši našich očí. Druhá a třetí úroveň jsou základem dobrého prodeje nejlepšího zboží. Zákazník si může zboží chytit, ohlédnout a odzkoušet bez jakýchkoliv problémů. Takové zboží se zaručeně prodává lépe.

blog-majster-regal

2. Prémiové promo produkty vpravo od vstupu do obchodu.

Obecně je známo, že zákazník se po vstupu do obchodu orientuje proti pohybu hodinových ručiček a to je do levé strany. Takže nejlepším řešením je ukládat nejvíce ziskové předměty, nabídky a promo akce po pravé straně při vstupu do obchodu nebo blízko pokladny.

3. Nejdůležitější zboží ukládat nejdále.

Velmi důležité je uložit nezbytné a nejdůležitější produkty pro zákazníky co nejdále od vstupních dveří. Dosáhneme tím, že zákazník bude donucen projít skrz celý obchod a tím pádem tráví v něm daleko více času. Také je důležité ukládat cestou zboží, který může zákazníka zaujmout. Výsledek bude jasný, zvýšení celkového prodeje.

4. Změňte z času na čas pořadí a umístění.

Tato strategie nám může hodně pomoci. Zákazník nebude nakupovat jen standardní zboží, na které je zvyklý a při kterém velmi dobře zná jeho umístění v obchodě. Bude nucen prohledat celý obchod, čímž může narazit i na jiné produkty, které se mu zalíbí, s výsledkem jejich nákupu. Jednoduše řečeno, zákazník nakoupí více, než měl v plánu.

5. Prostředí.

Lidské aspekty, jakými jsou čich, sluch, zrak jsou základními faktory, které výrazně zlepšují zážitek z nakupování zákazníka a dělají ho příjemnějším. Hudba, která hraje ve Vašem obchodě v určitých momentech během dne, různé specifické vůně při konkrétních produktech, nebo pohled na pěkně osvětlené akciové produkty jsou stejně důležitými prvky, které dokážou ovlivnit nákupní chování zákazníka. Například pouštění pomalé hudby zklidňuje zákazníka a samotný zákazník má pomalejší tempo, což pro nás znamená, že tráví více času nakupováním.

Využívejte a optimalizujte prostory svého obchodu nebo firmy, umísťujte produkty do strategického, atraktivního a přístupného prostředí a výsledkem budete překvapeni. Zvýšení prodeje, dobré jméno obchodu jsou odměnou za nepříliš náročné organizování Vašeho podniku. A navíc, spokojený zákazník se vždy rád vrátí do obchodu, kde se cítil dobře.

Podívejte se také na naši nabídku šroubových a bezšroubových regálů, které perfektně splní všechny Vaše požadavky pro regál do obchodu a pro umístění opravdu těžkých výrobků pro Vás máme regály PROFESSIONAL.

Comment icon Comment